VAM Engineering, elabora projectes, dirigeix i tramita reformes d’importació de vehicles. Aquestes reformes es realitzen segons la normativa del Manual de Reformes de Vehicles establerta pel Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme i es tramiten en col·laboració amb els tallers i els laboratoris autoritzats (IDIADA) per a completar les proves i la documentació necessària.

Vehicles Històrics

VAM Engineering, elabora la documentació tècnica necessària per a passar un vehicle a la catalogació com a vehicle històric. Ja sigui per no estar restaurat, conservat en col·lecció, pel seu interès històric i/o pel bon estat de conservació i tractar-se d’un vehicle amb més de 25 anys d’antiguitat.

Fitxes Tècniques Reduïdes

VAM Engineering realitza fitxes tècniques reduïdes per a importació de tota mena de vehicles de l’estranger. La fitxa tècnica reduïda és el document tècnic descriptiu i acreditatiu de les característiques tècniques d’un vehicle segons sigui la seva categoria, cotxe, camió, moto, quad, vehicles agrícoles i els seus remolcs o vehicles especials d’obres i serveis. Previ a passar la ITV s’ha d’obtenir la fitxa tècnica del vehicle, atès que l’exigiran el dia de la inspecció tècnica del vehicle en l’estació ITV corresponent.

Comparte esta página