Plaques solars tèrmiques en edificis d’habitatges

VAM Engineering, elabora el projecte per a poder dotar de sistemes de captació d’energia solar tèrmica als edificis d’habitatges, justificant la normativa exigida segons cada administració pública. L’estudi d’aquesta instal·lació es realitza atenent les necessitats de cada client.

Comparte esta página