VAM Engineering, redactarà el pla d’emergència més adequat per a la seva empresa, mitjançant l’elaboració de quatre documents, amb el següent contingut:

Anàlisi del risc i de les principals característiques dels espais de l’activitat.

Mitjans de prevenció i protecció, materials i humans, de què disposa l’empresa.

Pla d’emergència i definició dels equips, les responsabilitats i les accions.

Implantació del pla (formació del personal i simulacres) i actualització periòdica.

Comparte esta página