VAM Engineering, redactarà els projectes per a la legalització de les instal·lacions dels nostres clients i que estan subjectes a l’aprovació per part d’Indústria:

Projecte Elèctric

Projecte de Gas

Projecte de Climatització i calefacció

Projecte de Telecomunicacions


Es requerirà aquests projectes d’instal·lació en els següents supòsits:

Projecte Elèctric:

Estan subjectes a la redacció d’un projecte elèctric per part d’un enginyer els següents suposats:

Tot tipus de bars, restaurants, cafeteries, auditoris, discoteques independentment de la grandària.

Tallers mecànics i garatges o qualsevol altre local de risc d’incendis i explosió.

Comerços o oficines amb capacitat d’ocupació de més de 50 persones, és a dir, comerços de més de 100 m² de superfície de venda o oficines de més de 200 m² aproximadament.

Instal·lacions industrials amb potència elèctrica de més de 20 kW.

Locals humits o mullats, grups de bombament, locals polsosos o amb el risc de corrosió de més de 10 kW.

Generadors d’electricitat com a grups electrògens o sistemes d’energia solar de més de 10 kW.

Habitatges unifamiliars amb potència a instal·lar de més 50 kW, aprox. més de 500 m² amb piscina i enllumenat exterior.

Edificis d’habitatges amb més de 100 kW de potència prevista en total.

Línies elèctriques de baixa o alta tensió, centres de transformació, ascensors.

Instal·lacions d’enllumenat exterior, públic o privat de més de 5 kW.

Quiròfans i sales d’intervenció.

Piscines o fonts de més de 5 kW

Projecte de Gas:

Serà necessari quan les instal·lacions de gas tinguin una potència calorífica superior als 70 Kw(habitualment: restaurants, centres geriàtrics, pastisseries amb obrador, col·legis o instituts, hotels i hospitals, entre altres).

Proyecto de Climatización y calefacción: 

Serà necessari quan les instal·lacions tinguin una potència frigorífica superior als 70 Kw tèrmics (habitualment: biblioteques, centres cívics, restaurants, museus, col·legis o instituts, ambulatoris, hotels, supermercats i similars).

Projecte de Telecomunicacions:

Estan obligades les instal·lacions d’edificacions en règim de propietat horitzontal o edificis que siguin objecte d’arrendament (habitualment: instal·lacions destinades a edifici d’habitatges o oficines).


Comparte esta página