Claus en mà de la teva nau

El mercat actual és cada vegada més exigent i competitiu. Per aquest motiu, els empresaris dediquen gran part dels seus esforços a la gestió i direcció de la seva empresa. VAM Engineering ofereix la possibilitat als seus clients de contractar un servei integral de tipus CLAUS EN MÀ, que estalvia temps i recursos econòmics.

VAM Engineering s’encarregarà de l’elaboració d’un AVANTPROJECTE, segons les necessitats i especificacions marcades pel nostre client. A partir d’aquest, ens encarreguem de demanar els corresponents permisos a l’administració pública competent, elaborant el PROJECTE EXECUTIU D’OBRES, així com de l’execució i legalització de les instal·lacions necessàries i la posterior legalització de l’activitat industrial. Fent un seguiment des de l’inici del projecte fins a la finalització, en què es lliura al client les CLAUS EN MÀ.

Obra Nova / Reforma / Ampliació

VAM Engineering s’encarregarà, segons les especificacions marcades pel client, de la redacció del projecte, direcció i execució d’obres de la futura nau industrial, fins a la seva implantació final. No obstant això, atès que sempre mirem per la satisfacció i els interessos del nostre client, tindrem en compte una sèrie de factors que podrien incidir en el pressupost total:

Disseny: en funció dels materials utilitzats, l’altura o ample de llum, l’existència o no de entreplantasi altres aspectes per l’estil, el preu pot variar.

Terreny: Per a poder construir la nau serà necessari dur a terme treballs de fonamentació i la dificultat d’aquests dependrà dels tipus de terreny.

Instal·lacions: No totes les naus industrials necessiten les mateixes instal·lacions. Cal tenir en compte el cost d’aquestes.

Així mateix, VAM Engineering s’encarregarà de les reformes i/o ampliacions que necessiti efectuar el nostre client en la seva nau industrial, des del principi fins al final de la seva execució.

Urbanització Polígon Industrial

A partir de la urbanització d’un determinat sector urbanístic, VAM Engineering pot elaborar des d’encàrrecs parcials com: projectes d’instal·lacions, memòries, annexos, càlculs, serveis afectats; fins a projectes d’urbanització de polígons industrials complets.

Comparte esta página